Soti Mobicontrol
MobiControl administra totes les etapes d’implementació mòbil per a una gestió de mobilitat empresarial transparent. MobiControl simplifica la gestió de mobilitat d’extrem a extrem aprofitant els últims avanços en la gestió de mobilitat empresarial.
Zabbix és l’últim programari empresarial dissenyat per al monitoratge en temps real de milions d’amidaments recollides per desenes de milers de servidors , màquines virtuals i dispositius de xarxa.
Zabbix és de codi obert , i ve sense cost de llicençament
zabbix_logo_500x131
OpManager
OPManager és un programari de monitorització de xarxa, servidors, virtualització… que ajuda a les pimes, grans empreses i proveïdors de serveis gestionar els seus centres de dades i infraestructura de TU de manera eficient i rendible. Fluxos de treball automatitzats, motors d’alerta intel·ligent, regles de detecció configurables i plantilles extensibles permeten als equips de TI per configurar un sistema de monitoratge 24×7 poques hores després de la instal·lació.
ServiceDesk Plus és una de les plataformes Service Desk més utilitzades del món, gràcies a la seva àmplia funcionalitat, fàcil maneig i baix cost. Modular i escalable, permet implantar processos de gestió de suport tècnic, integrat amb inventari automàtic i la gestió de recursos TI, en qüestió de dies i no mesos
ServiceDesk